Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület

  • 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.
  • telefon: +36 20 3305763
  • e-mail üzenet: firniczjozsef@gmail.com
  • adószám: 18628883-1-13
  • bankszámlaszám: 11742355-20004312-00000000
  • TAO bankszámla: 11742355-21448148-00000000

A Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület lelkes testnevelő tanárok és szülők összefogásával 2014-ben alakult, azzal az ambiciózus céllal, hogy az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában összefogja a fiú és leány kézilabda utánpótlást és egy országosan is elismert és eredményes diáksport klubbá váljon. Az elmúlt évek kiemelkedő szakmai munkájának eredményeként mára a város és Pest megye egyik meghatározó kézilabda utánpótlás központjaként jegyeznek bennünket. Kézilabda utánpótlás csapataink az elmúlt 2 évben a Kézilabda Gyermekbajnokságban, a Suli Kézilabda Utánpótlás Programban és a Diákolimpia versenyeiben szerepeltek.

A Kőrösi Kölyök DSE további célja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, sport, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. A KKDSE céljai között szerepel az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a diákok, tanulók rendszeres testgyakorlásának tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni, és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását.